Borang Kaji Selidik Alumni AITAF

Tujuan kaji selidik diadakan adalah untuk mengumpul dan mengkaji data yang diberikan sama ada positif atau sebaliknya melalui pendapat alumni AITAF.