MELAKSANAKAN KELAS HAFALAN MENGIKUT JADUAL YANG TELAH DITETAPKAN BAGI TIDAK MEMINGGIRKAN HAFALAN PARA HUFFAZ DISAMPING MEMPELAJARI BIDANG AKADEMIK