SUBJEK SPM YANG DITAWARKAN.

A) 6 Subjek Teras
1) Bahasa Melayu
2) Bahasa Inggeris
3) Matematik
4) Sains
5) Sejarah
6) Pengajian Islam

B) 5 Subjek Tambahan
1) Pendidikan Alquran dan Assunnah
2) Pendidikan Syariah Islamiah
3) Bahasa Arab
4) Tasawwur Islam.

C) 6 Subjek pilihan
1) Fizik
2) Kimia
3) Biologi
4) Prinsip Akaun
5) Perdagangan
6) Matematik Tambahan