SYARAT KEMASUKAN PELAJAR SPM

Pelajar lepasan Maahad atau Madrasah Tahfiz dengan minumum hafazan 10 juzuk.

Pelajar lepasan Madrasah atau Pondok Pengajian Islam.

Berumur 16 tahun bagi calon pra-SPM bagi tahun berikutnya (2 tahun)

Mempunyai kemahiran asas 5M iaitu membaca, menulis, mengira, menghafal dan memikir.

Keutamaan kepada pelajar tahfiz yang telah tamat Sijil Syahadah atau telah menamatkan hafazan 30 juzuk.

Memiliki sahsiah yang baik dan terpuji.

Tidak merokok.

Benar-benar berminat mengikuti pengajian akademik.

Bersedia dibimbing dan mengikuti peraturan akademi.